Một lò xo có khối lượng không đáng kể, độ dài 1 m. Cắt lò xo thành hai đoạn có chiều dài là l1, l2. Treo vật m1 = 600 g vào lò xo có chiều dài l1, vật m2 = 1 kg vào lò xo có chiều dài l2. Kích thích cho hai vật dao động thì thấy chu kì dao động của chúng bằng nhau. Chiều dài l1, l2 của hai lò xo là:

A.

l1 = 0,625 m; l2 = 0,375 m.

B.

l1 = 0,65 m; l2 = 0,35 m.

C.

l1 = 0,652 m; l2 = 0,375 m.

D.

l1 = 0,62 m; l2 = 0,37 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

l1 = 0,625 m; l2 = 0,375 m.

Theo đầu bài l1 + l2 = 1                    (1)

Ta có: T1 = T2   = 0,6.         (2)

Mà k1         (3)

Từ (2) và (3), ta suy ra: l2 = 0,6l1           (4)

Giải hệ phương trình (1) và (4) ta được l1 = 0,625 m; l2 = 0,375 m.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...