Một lăng kính thuỷ tinh có góc chiết quang A nhỏ, Thuỷ tinh làm lăng kính có chiết suất với ánh sáng đỏ bằng nđ = 1,501 và chiết suất với ánh sáng tím bằng nt = 1,584. Góc chiết quang A của lăng kính là 6°.  Độ rộng góc của chùm sáng ló ΔD ứng với chùm ánh sáng trắng tới hẹp bằng:

A.

ΔD = 0,5°.

B.

ΔD = 0,75°.

C.

ΔD = 0,4°.

D.

ΔD = 0,35°.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ΔD = 0,5°.

Từ hình vẽ ta thấy ΔD = Dt - Dđ = (nt - 1)A - (nđ -1)A

= (nt - nđ)A = 0,498° ≈ 0,5°.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...