Một lăng kính có chiết suất n =  đặt trong không khí. Đường truyền của tia sáng qua lăng kính theo hình nào sau đây:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

Góc tới mặt bên là 30°.

sinigh = igh = 35,2°.

Vậy i < igh có tia ló.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 40 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...