Một kính thiên văn, vật kính có tiêu cự 40cm, thị kính có tiêu cự 2cm. Kính được dùng để nhìn vật khi hai kính cách nhau 42cm. Ảnh cuối cùng sẽ thấy

A.

Cùng chiều, ảo và ở vô cực.

B.

Ngược chiều, ảo và ở vô cực.

C.

Cùng chiều, thật và ở vô cực.

D.

Ngược chiều, thật và ở vô cực.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngược chiều, ảo và ở vô cực.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 40 phút Chương 7 Mắt và các dụng cụ quang học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...