Một khung dây phẳng, diện tích 20 (cm2), gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 30o và có độ lớn B = 2.10-4 (T). Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01 (s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là

A.

3,46.10-4 (V).

B.

0,2 (mV).

C.

4.10-4 (V).

D.

4 (mV).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Suất điện động cảm ứng trong khung img1   Chú ý rằng đề cho góc hợp với vector B với mặt phẳng khung dây, phải lấy 90 trừ góc đó để được góc alpha trong công thức.

Chọn đáp án B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...