Một khung dây hình chữ nhật ABCD đặt trong từ trường đều, cảm ứng từ B = 5.10-2T. Cạnh AB của khung dài 3cm, cạnh BC dài 5cm. Dòng điện trong khung có cường độ 2A. Giá trị lớn nhất của momen ngẫu lực từ tác dụng lên khung là

A.

15.10-4N.m

B.

1,5.10-4N.m

C.

15.10-4N

D.

1,5.10-4N

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1,5.10-4N.m

Momen ngẫu lực từ cực đại:

M = IBS = BI.ab = 5.10-2.2.3.10-2.5.10-2

M = 1,5.10-4N.m.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...