Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD,

AB = a = 3 cm, BC = b= 4 cm, có

điện trở R = 4 Ω, chuyển động với vận               

tốc không đổi v = 6 m/s dọc theo trục

Ox. Trong vùng không gian từ x1

= 6 cm đến x2 = 18 cm cỏ một từ

trường đều  có phương vuông góc

với mặt phẳng của khung, cường độ B =

0,5 T. Chọn gốc thời gian t = 0 lúc

cạnh BC ở mép trước của khung cách

vùng có từ trường 3 cm.

Cường độ dòng điện qua khung vào lúc t = 0,8 s là

A.

I = 3 . 10-4 A.

B.

I = 2,63 . 10-4 A.

C.

I = 2,25 . 10-4 A.

D.

I = 0 A.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 5 Cảm Ứng Điện Từ - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...