** Một khung dây có 1000 (vòng), diện tích mỗi vòng là 200 (cm2), đặt trong từ trường đều B = 0,1T (B vuông góc với trục quay Δ). Khung quay đều với ω = 300 (vòng/phút).

Từ thông cực đại qua khung là:

A.

Φ0 = 2 Wb.

B.

Φ0 = 2,5 Wb.

C.

Φ0 = 20 Wb.

D.

Φ0 = 25 Wb.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Φ0 = 2 Wb.

Từ thông cực đại qua khung: Φ0 = NBS = 1000.0,1.200.10-4 = 2 Wb.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...