** Một khung dây có 1000 (vòng), diện tích mỗi vòng là 200 (cm2), đặt trong từ trường đều B = 0,1T (B vuông góc với trục quay Δ). Khung quay đều với ω = 300 (vòng/phút).

Biết lúc t = 0 thì  vuông góc với . Biểu thức của suất điện động xoay chiều là:

A.

e = 20πsin(10πt + ) (V).

B.

e = 20sin(10πt – ) (V).

C.

e = 20πsin10πt (V).

D.

e = 20πsin(10πt – ) (V).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

e = 20πsin(10πt + ) (V).

Biểu thức suất điện động xoay chiều: e = E0sin(ωt + φ) vì khi t = 0 thì vuông góc với φ = .

e = 20πsin(10πt + ) (V).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...