Một khối khí thể tích 52dm3 ở 250C được nung nóng đẳng áp đến thể tích 275dm3. Nhiệt độ của cuối quá trình là

A.

320C.

B.

58320C.

C.

1330C.

D.

13030C.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

13030C.

Nung nóng đẳng áp => quá trình đẳng áp, ta có:

V1T1=V2T2=>T2=V2.T1V1=275.(25+273)52=1576Kt2=1576-273=13030C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 chất khí - vật lý 10 có lời giải - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...