Một khối đa diện có các mặt là tam giác, số nào sau đây không thể là số cạnh của khối đa diện đó?

A.

10

B.

6

C.

12

D.

9

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

10

Giả sử M là số mặt và C là số cạnh. Vì các mặt là tam giác nên số cạnh của mỗi mặt là 3, vậy tổng số cạnh của các mặt là 3M. Trong tổng này, mỗi cạnh được tính hai lần vì mỗi cạnh là cạnh chung của hai mặt,
vậy số cạnh thực tế của khối đa diện này là  hay 3M = 2C. Nếu C = 10 thì 3M = 20, vô lí vì khi đó M không là số nguyên dương. Vậy phương án 10 là sai.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...