Một khối đa diện có các mặt là tam giác, số nào sau đây không thể là số cạnh của khối đa diện đó?

A.

10

B.

6

C.

12

D.

9

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...