Một khối chất phóng xạ hỗn hợp gồm hai đồng vị với số lượng hạt nhân ban đầu như nhau. Đồng vị thứ nhất có chu kỳ bán rã ${{T}_{1}}=2,4$ ngày, đồng vị thứ 2 có chu kỳ bán rã ${{T}_{2}}=40$ ngày. Kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân của hỗn hợp bị phân rã tại thời điểm ${{t}_{1}}$ và ${{t}_{2}}$ lần lượt là 87,5% và 75% so với số hạt ban đầu của hỗn hợp. Tính tỉ số $\frac{{{t}_{1}}}{{{t}_{2}}}.$

A. $\frac{5}{2}$
B. $\frac{2}{5}$
C. $\frac{3}{2}$
D. $\frac{2}{3}$
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...