Một khối chất Astat  At có số nguyên tử ban đầu N0 = 2,86.10.16 nguyên tử và phóng xạ ra tia α. Trong giờ đầu tiên phát ra 2,29.1015 hạt α. Chu kỳ bán rã của Astat là:

A.

8 giờ 18 phút.

B.

8 giờ.

C.

7 giờ 18 phút.

D.

8 giờ 10 phút.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

8 giờ 18 phút.

Số nguyên tử α tạo ra chính bằng sổ nguyên tử At đã phóng xạ, do đó:                 

Nα = ΔN = Nα - N = N0(1 - e-λt e-λt = 1 -

T = = 8,3 giờ = 8 giờ 18 phút.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...