Một khối cầu trong suốt, bán kính R, chiết suất n đặt trong không khí. Hỏi phải đặt nguồn sáng điểm cách bề mặt khối cầu một khoảng bao nhiêu để ảnh của nó tạo bởi khối cầu cách mặt cầu một khoảng như vậy?

A.

Rn.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

Định luật khúc xạ tại I và J:

sini = nsinr; sini' = nsinr'

Do ΔOIJ cân có r = r' nên i = i'.

Mặt khác theo đề bài OS = OS' nên ΔOSI = ΔOS'J. Từ đó IJ // SS' nên O1 = r

Trong tam giác OSI có:  = 

Xét trường hợp góc bé để có ảnh điểm S', hệ thức trên suy ra:

mà i = nr hay r =  thay vào ta được:

 (d + R)(n - 1) = nR

d(n - 1) + R(n - 1) = nR

cuối cùng: d = .

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Khúc xạ ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...