Một khe sáng hẹp S được đặt song song cách giao tuyến của 2 gương phẳng (Fre-nen) đặt hơi chếch nhau một khoảng SO = 80 cm. SS2 trở thành hai nguồn sáng kết hợp do khe S gây ra, giao thoa tại vùng chồng chập của hai chùm sáng phát đi từ S. Nếu ánh sáng từ S có bước sóng λ = 0,50 μm và S1 S2 = 1 mm thì trên màn ảnh đặt vuông góc với OM và cách xa O một khoảng 20 cm sẽ thấy khoảng vân bằng

A.

i = 0,1 mm.

B.

i = 0,5 mm.

C.

i = 0,05 mm.

D.

i = 5 mm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

i = 0,5 mm.

Khoảng cách D từ hai nguồn kết hợp S1 S2 đến màn ảnh xấp xỉ bằng:

S1O + OM = SO + OM = 80 + 20 = 100 cm = 1 m.

Vậy khoảng vân trên màn ảnh là: i = = 0,5 . 10-3 m = 0,5 mm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 5 Sóng ánh sáng - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...