Một khe sáng đơn sắc S được đặt song song với cạnh của 1 lưỡng lăng kính và cách mặt phẳng AA' một khoảng bằng 20 cm. Các góc ở đỉnh của lưỡng lăng kính đều bằng 10' và chiết suất của thuỷ tinh là n = 1,6. Sau lưỡng lăng kính người ta đặt 1 màn // với mặt phẳng AA' và cách AA' đoạn 1,50 m để khảo sát hệ vân giao thoa.

3. Người ta thấy ánh sáng đơn sắc λ bằng ánh sáng đơn sắc λ' thì thấy vân tối thứ 3 cách vân trung tâm 4 mm. Tính λ':

A.

0,40 µm.

B.

0,52 µm.

C.

0,76 µm.

D.

0,68 µm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,68 µm.

Ta có: xt3 = (2.2 + 1) = 2,5i'  i' =  = 1,6 (mm)

Từ đó: λ' =  = 0,68 (µm).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...