Một hợp kim gồm: Mg, Al, Ag. Hoá chất nào có thể hoà tan hoàn toàn hợp kim trên thành dung dịch?

A.

Dung dịch HCl.

B.

Dung dịch HNO3 loãng.

C.

Dung dịch NaOH.

D.

Dung dịch AgNO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch HNO3 loãng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...