Một hộp dựng 10 viên bi xanh và 5 viên bi vàng. Số cách lấy ngẫu nhiên 4 viên bi trong đó có ít nhất 2 viên bi màu xanh là

A.

1050.

B.

1260.

C.

105.

D.

1200.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...