Một hộp dựng 10 viên bi xanh và 5 viên bi vàng. Số cách lấy ngẫu nhiên 4 viên bi trong đó có ít nhất 2 viên bi màu xanh là

A.

1050.

B.

1260.

C.

105.

D.

1200.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Số cách lấy thỏa mãn là 45.10+120.5+210=1260 cách.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...