Một hộp có 3 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Số cách lấy ra hai viên bi, trong đó có 1 viên bi đỏ và 1 viên bi xanh bằng:         

A.

81.

B.

7.

C.

12.

D.

64.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Số cách lấy ra hai viên bi, trong đó có 1 viên bi đỏ và 1 viên bi xanh là img1img2img3. Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...