Một hỗn hợp gồm Na, Al có tỉ lệ số mol là 1 : 2. Cho hỗn hợp này vào nước. Sau khi kết thúc phản ứng thu được 8,96 lít H2 (đktc) và chất rắn. Khối lượng chất rắn là:

A.

5,6 gam.

B.

5,5 gam. 

C.

5,4 gam.

D.

10,8 gam.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

5,4 gam.

Na +H2O  NaOH + H2

a                    a        0,5a (mol)

Al + NaOH + H2O  NaAlO2 + H2

a        a                                   1,5a (mol)

 0,5a + 1,5a = 8,96 : 22,4  a = 0,2 (mol).

Chất rắn là Al dư  mAl dư = 27a = 5,4 (g).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...