Một hỏa tiễn bay lên không trung theo chuyển động nhanh dần đều ở độ cao h = 4.104m nó đạt được vận tốc v = 1,4.103 m/s. Khối lượng trung bình của hỏa tiễn bằng m = 500kg. Động cơ của hỏa tiễn đã phải thực hiện một công bằng bao nhiêu:

A.

640 MJ.

B.

686 MJ.

C.

725 MJ.

D.

750 MJ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...