Một hình trụ có chiều cao h và bán kính đáy R. Một mặt phẳng (α) song song với trục hình trụ và cắt hình trụ theo thiết diện có diện tích Rh. Khoảng cách từ trục hình trụ đến mp(α) là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Gọi x là khoảng cách từ trục đến thiết diện, đoạn nối O và trung điếm dây AB chính là khoảng cách từ O đến thiết diện ABCD. Vậy AB2 = 4(R2 - x2).

Diện tích thiết diện: AB.BC = Rh.
Suy ra: 4(R2 - x2).h2 = 3R2h2 ⇔ 4x2 = R2 hay x =  

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...