Một hình trụ có bán kính đáy là R và chiều cao là 2R. Điểm A thuộc đường tròn đáy (O), A’ thuộc đường tròn đáy (O’) mà góc giữa OA và 0’A’ là 60°. Độ dài AA' là:

A.

B.

C.

2R

D.

3R

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vẽ đường sinh AB, ta có  = 60o. Tam giác O'A'B đều nên A'B = R. Trong tam giác vuông ABA' (vuông ở B),

ta có: AA'2 = AB2 + BA'2 = 4R2 + R2 = 5R2

Suy ra AA' = 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...