Một hình tròn có chu vi là 31,4cm. Tính diện tích hình tròn đó.

A.

$78,5c{m^2}$

B.

$31,4c{m^2}$

C.

$78,5d{m^2}$

D.

$31,4d{m^2}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Bán kính hình tròn là: 31,4 : 2 : 3,14 = 5 (cm) Diện tích hình tròn là: $5 \times 5 \times 3,14 = 78,5(c{m^2}) = 0,785(d{m^2})$ Đáp số: $78,5c{m^2}.$

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...