Một hình thang có diện tích là $100c{m^2}$, độ dài đường cao của hình thang là 10cm. Tìm trung bình cộng độ dài hai đáy của hình thang.

A.

10cm

B.

20cm

C.

5cm

D.

15cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Trung bình cộng độ dài hai đáy của hình thang là: $100:10 = 10(cm)$ Đáp số: 10cm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...