Một hình lập phương có diện tích xung quanh là $64c{m^2}.$ Tính độ dài một cạnh của hình lập phương đó.

A.

4cm

B.

5cm

C.

6cm

D.

8cm

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Diện tích một mặt của hình lập phương là: 64 : 4 = 16 ($c{m^2}$) Do $16 = 4 \times 4$ nên độ dài một cạnh của hình lập phương bằng 4cm. Đáp số: 4cm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...