Một hình hộp chữ nhật có đường chéo chính bằng 3 thì thể tích lớn nhất bằng.

A. Trac nghiem online - cungthi.vn
B. Trac nghiem online - cungthi.vn
C. Trac nghiem online - cungthi.vn
D. Trac nghiem online - cungthi.vn
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Gọi ba cạnh hình hộp chữ nhật là a;b;c. Khi đó. Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn. Do đó, áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có ngay. Trac nghiem online - cungthi.vn Vậy thể tích lớn nhất bằng Trac nghiem online - cungthi.vn khi hình hộp là hình lập phương.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 3 về lý thuyết khối đa diện - hình học lớp 12 chuyên đề khối đa diện ( có lời giải chi tiết )

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...