Một hình hộp ABCD.A’B’C’D’ được phân chia thành các tứ diện mà không sử dụng điểm nào khác ngoài các đỉnh của hình hộp đó. Số nhiều nhất tứ diện có thể có được là:

A.

4

B.

5

C.

6

D.

8

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...