Một hình hộp ABCD.A’B’C’D’ được phân chia thành các tứ diện mà không sử dụng điểm nào khác ngoài các đỉnh của hình hộp đó. Số nhiều nhất tứ diện có thể có được là:

A.

4

B.

5

C.

6

D.

8

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

6

Một hình lăng trụ tam giác được chia tối đa thành ba tứ diện, hình hộp được chia thành hai lăng trụ tam giác nên được chia tối đa thành sáu tứ diện. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...