Một hình chữ nhật có diện tích là img1 Số các chữ số chắc của img2là:

A.

 5

B.

 4

C.

 3

D.

 2

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Trong cách ghi thập phân của a, ta bảo chữ số k cuả a là chữ số đáng tin (hay chữ số chắc) nếu sai số tuyệt đối ∆a không vượt quá một đơn vị của hàng có chữ số k. + Ta có sai số tuyệt đối bằng img1chữ số 7 là số không chắc, img2chữ số 5 là số chắc. + Chữ số k là số chắc thì tất cả các chữ số đứng bên trái k đều là các chữ số chắc img3 các chữ số img4 là các chữ số chắc. Như vậy ta có số các chữ số chắc của img5là: img6

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...