Một hình chữ nhật cố các cạnh :img1, img2. Chu vi của hình chữ nhật và sai số tuyệt đối của giá trị đó.

A.

img1img2 .

B.

img1img2 .

C.

img1img2 .

D.

img1img2 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Ta có chu vi hình chữ nhật là img1.

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...