Một hệ có khối lượng không đổi, được xác định bằng 3 thông số trạng thái p, V, T. Để tính công do hệ sinh ra trong một quá trình biến đổi nào đó ta cần phải biết

A.

phương trình trạng thái của hệ đó, và các trạng thái đầu, cuối.

B.

trạng thái đầu, trạng thái cuối, và biểu thức của nội năng U.

C.

trạng thái đầu và trạng thái cuối.

D.

phương trình của quá trình đã đưa hệ từ trạng thái đầu đến trạng thái cuối, dưới dạng một hàm p = f(V), và các trạng thái đầu, cuối.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 6 cơ sở của nhiệt động lực học - vật lý 10 có lời giải - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...