Một hạt nhân phóng xạ bị phân rã đã phát ra hạt α. Sau phân rã, động năng của hạt α:

A.

Luôn nhỏ hơn động năng của hạt nhân sau phân rã.

B.

Bằng động năng của hạt nhân sau phân rã.

C.

Luôn lớn hơn động năng của hạt nhân sau phân rã.

D.

Chỉ có thể nhỏ hơn hoặc bằng động năng của hạt phân rã.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Luôn lớn hơn động năng của hạt nhân sau phân rã.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...