Một hạt êlectron được gia tốc qua một hiệu điện thế U = 500 (V) từ vận tốc đầu bằng không đến vận tốc  rồi đi vào một vùng có từ trường đều  vuông góc với . Người ta thấy quỹ đạo của êlectron là một đường tròn bán kính R = 10 (cm). Hãy xác định . Cho: e = 1,6.10−19 (C); me = 9.1.10−31 (kg).

A.

B = 8,48.10−4 (T).

B.

B = 7,54.10−4 (T).

C.

B = 6,46.10−4 (T).

D.

B = 6,28.10−4 (T).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...