Một hạt α có động năng 2,43 MeV đến đập vào hạt nhân  đứng yên và gây ra phản ứng:. Cho khối lượng của các hạt nhân: mα = 4,0015u; mP = 1,0073u; mN = 13,9992u; mX = 16,9947u; u = 931,5 MeV/c2. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng độ lớn vận tốc thì động năng của X sau va chạm là:

A.

0,61 MeV.

B.

1,12 MeV.

C.

6,10 MeV.

D.

22,2 MeV.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...