Một hạt α có động năng 2,43 MeV đến đập vào hạt nhân  đứng yên và gây ra phản ứng:. Cho khối lượng của các hạt nhân: mα = 4,0015u; mP = 1,0073u; mN = 13,9992u; mX = 16,9947u; u = 931,5 MeV/c2. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng độ lớn vận tốc thì động năng của X sau va chạm là:

A.

0,61 MeV.

B.

1,12 MeV.

C.

6,10 MeV.

D.

22,2 MeV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

0,61 MeV.

Áp dụng định luật bảo toàn số khối và định luật bảo toàn điện tích ta tìm được hạt X là: . Khối lượng nghỉ của các hạt trước và sau phản ứng là:

mO = 4,0015 + 13,9992 = 18,0007u; m = 1,0073 + 16,9947 = 18,0020u.

Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng ta có:

KO = mO = 0,61 MeV.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...