Một hạn chế của chiến lược kinh tế hướng nội dẫn đến làm ăn thua lỗ là

A.

tham nhũng.

B.

chi phí cao.

C.

tệ quan liêu.

D.

tham nhũng, quan liêu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

chi phí cao.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...