Một giống cà chua có gen A qui định một tính trạng không mong muốn (dễ mắc bệnh X). Có thể sử dụng phương pháp gây đột biến nào để tạo thể đột biến có kiểu gen aa có khả năng kháng bệnh X?

A.

ngâm hạt cà chua trong dung dịch cônsixin.

B.

chiếu tia phóng xạ vào hạt đang nảy mầm với cường độ liều lượng và thời gian thích hợp.

C.

chiếu tia tử ngoại vào hạt đang nảy mầm với cường độ liều lượng và thời gian thích hợp.

D.

tạo môi trường nhiệt độ cao trong khoảng thời gian thích hợp để gây đột biến.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

chiếu tia phóng xạ vào hạt đang nảy mầm với cường độ liều lượng và thời gian thích hợp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...