** Một gen tổng hợp một phân tử mARN có khối lượng phân tử bằng 504.000 đvC. Chiều dài của gen là

A.

5100.

B.

5712.

C.

11424.

D.

2856.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...