* Một gen có số nuclêôtit loại A = 240; số nuclêôtit loại G =  A. Gen nhân đôi 3 đợt liên tiếp.

Số liên kết hiđrô bị phá vỡ trong quá trình nhân đôi:

A.

11400.

B.

4680.

C.

10920.

D.

10080.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...