Một gen có số chu kì xoắn là 75. Số liên kết hóa trị giữa axit và đường trong gen là

A.

479.

B.

1498.

C.

2999.

D.

2998.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

2998.

Số nuclêôtit của gen có 75 chu kì xoắn là : 75.20 =1500.

Số liên kết hóa trị giữa axit và đường là Y = 2N − 2 = (2.1500) − 2 = 2998.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...