** Một gen có chiều dài 0,408 micrômet, tổng hợp một phân tử mARN có tỉ lệ các ribônuclêôtit như sau , tích số giữa A và số U không nhỏ hơn 115200 ribônuclêôtit.

Số lượng từng loại ribônuclêôtit của phân tử mARN là

A.

A = 240; U = 480; G = 120; X = 360.

B.

A = U = 480; G = X = 360.

C.

A = 120; U = 480; G = 240; X = 180.

D.

A = 240; U = 640; G = X = 480.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...