* Một gen có 450 nuclêôtit loại G và nuclêôtit loại T = 35%. Số liên kết hiđrô được hình thành sau 5 lần gen tự nhân đôi là

A.

3450.

B.

9296.

C.

213900.

D.

106950.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

213900

Theo bài ra: T = 35%Nu  mà G + T = 50%

=> G = X = 15%Nu = 450; A = T = 35%Nu =  = 1050

Số liên kết hiđrô của gen là:

H = 2A + 3G = (2 x 1050) + (450 x 3) = 3450.

Sau 5 lần tự nhân đôi số liên kết hiđrô được hình thành = 2H . (2n - 1) = 2 . 3450 . (25- 1) = 213900.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải chi tiết - đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...