* Một gen có 450 nuclêôtit loại G và nuclêôtit loại T = 35%. Khi gen tự nhân đôi 1 lần đã phá vỡ số liên kết hiđrô là

A.

299.

B.

4050.

C.

3450.

D.

2999.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Theo bài ra: T = 35%Nu  mà G + T = 50% Nu

=> G = X = 15%Nu = 450

=> A = T = 35%Nu = 450.35/15 = 1050

Số liên kết hiđrô của gen là:

H = 2A + 3G = (2 x 1050) + (450 x 3) = 3450.

Số liên kết hiđrô bị phá vỡ sau 1 lần nhân đôi = (21-1). H =  3450.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...