Một gen có 4356 nuclêôtit sẽ tổng hợp một phân tử prôtêin hoàn chỉnh có số axit amin là

A.

725.

B.

1452.

C.

724.

D.

726.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...