Một gen có 3200 nucleotit, số nucleotit loại A chiếm 30% tổng số nucleotit của gen. vậy số nucleotit loại G là bao nhiêu ?

A.

640

B.

720

C.

960

D.

1600

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...