Một gen có 3000 nuclêôtit bị đột biến mất đi một đoạn gồm hai mạch bằng nhau và bằng 1/10 so với cả gen. Đoạn gen còn lại tự nhân đôi tạo thành 8 đoạn mới. Số lượng nuclêôtit môi trường nội bào cung cấp giảm đi so với trường hợp gen chưa bị đột biến là

A.

2100 nuclêôtit.

B.

2400 nuclêôtit.

C.

2700 nuclêôtit.

D.

3000 nuclêôtit.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...