Một gen chứa 900 Ađênin và 600 Xitôzin. Khi gen đó tự nhân đôi 2 lần, số liên kết hiđrô bị phá vỡ và được hình thành lần lượt là

A.

3600 và 7200.

B.

10800 và 21600.

C.

3600 và 10800.

D.

7200 và 14400.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

10 800  và 21 600.

Số liên kết hiđrô của gen là:

H = 2A + 3X = (2 x 900) + (3 x 600) = 3600 (L.k.H2)

Số liên kết bị phá vỡ sau 2 lần nhân đôi là:

Hpv = H . (22 - 1) = 3600 . 3 = 10800 (L.k.H2)

Số liên kết hiđrô được hình thành sau 2 lần phân tử ADN tự nhân đôi là:

Hhình thành = 2H.(22-1) =2. 3600.3=21600 (L.k.H2).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...