Một gen chứa 3900 liên kết hiđrô và tổng 2 loại nuclêôtit bằng 60%. Số nuclêôlit của gen là

A.

3000.

B.

3250.

C.

1500.

D.

3000 hoặc 3250.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Do A+ G luôn bằng 50% nên chỉ xảy ra 2 trường hợp:


* TH1: A + T = 60% => A = T = 30%

Mà A + G = 50% => G = T= 20%

Theo bài ra: 2A + 3G = 3900 => (2. 30%. N) + (3. 20%. N) = 3900 N. 120% =3900    =>    N = 3250

* TH2: G + X = 60% =>  G = X = 30%

mà A + G  = 50%  => A = T = 20%

Theo bài ra la có : 2A + 3G = 3900 => N. (2. 20% + 3. 30%) = 3900

N. 130% = 3900    =>    N  = 3000.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...