Một gen chứa 3900 liên kết hiđrô và tổng 2 loại nuclêôtit bằng 60%. Số nuclêôlit của gen là

A.

3000.

B.

3250.

C.

1500.

D.

3000 hoặc 3250.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...