Một gen chứa 2634 nuclêôtit sẽ có chiều dài là

A.

2238,9 .

B.

8955,6 .

C.

388,35 .

D.

4477,8 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

4477,8 .

Chiều dài của gen là L = .3,4 = 4477,8 .

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...